سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی مدرسی – شرکت مخابرات ایران

چکیده:

صاعقه با توجه به ماهیت الکتریکی آن، اضافه ولتاژ اضافه جریان و میدانهای الکترومغناطیسی شدیدی را بطور لحظه ای به ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات داخل آن اعمال می کند که آثار مخربی را در پی دارد و راههای پیشگیری متعددی طی صدها مقاله منتشر شده ارائه گردیده است .
در این مقاله ضمن بررسی اجمالی صاعقه از پیدایش تا وقوع اشاره ای به فوائد احتمالی و اثرات این پدیده پس از وقوع خواهیم داشت .
یکی از موثرترین و متداول ترین راههای حفاظت تجهیزات الکتریکی و مخابراتی در مقابل صاعقه روش هم پتانسیل سازی است که لازمه آن داشتن یک زمین الکتریکی خوب و مناسب می باشد . بر اساس حساسیت دستگاهها و تجهیزات استانداردهای مختلفی در رابطه با مقدار مقاومت مجاز سیستم گراند ارائه شده است ولی کراراً مشاهده می شود علی رغم داشتن مقاومت زمین مناسب حتی کمتر از حدود استاندارد باز هم صذمات قبل توجهی از ناحیه برخورد صاعقه متوجه تجهیزات الکتریکی و دیجیتال و مخابراتی می گردد که با ذکر نمونه هایی مورد بررسی قرار می گیرد .