سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح اله حیدری – مرکز نوآوری و فناوری پیشرفته خلیج فارس ، بوشهر ،
محمد رضا صالحی – مرکز نوآوری و فناوری پیشرفته خلیج فارس ، بوشهر ، دانشگاه صنعتی شیراز ،

چکیده:

دراین مقاله ساختار جدیدی ازفیلتر مایکروویو – فوتونیک میان گذر با ضریب منفی براساس مدولاتورفاز الکترو – اپتیک تقسیم کننده متغیر قطبش پرتوVPBS وقطبی کننده نوری ارائه شده است سیکنال نوری مدوله شده فازبعد ازعبور ازVPBS به دو مد مساوی با قطبش هیا متعامد تقسیم می شود دومد متعامد بعد از عبور ازخطوط تاخیر ازطریق کوپلر به قطبی کننده نوری فرستاده می شوند ضریب منفی بع علت تداخل نوری دومد متعامد متوسطقطبی کننده حاصل می شود پریود طیفی فیلتر دررنج وسیعی ازفرکانس قابل تنظیم می باشد .