مقاله صحت سنجي روابط نرخ انتقال رسوب موازي ساحل در تعدادي از سواحل جنوب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: صحت سنجي روابط نرخ انتقال رسوب موازي ساحل در تعدادي از سواحل جنوب ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال رسوب موازي ساحل
مقاله رابطه CERC
مقاله رابطه Kamphuis
مقاله سواحل جنوبي ايران
مقاله پارامتر تشابه شکست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان پور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: افشاركاوه نغمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني صحيح نرخ انتقال رسوبات و ميزان رسوبگذاري از عوامل مهم و تاثير گذار در طراحي بنادر و سازه هاي ساحلي مي باشند. اگر چه در حال حاضر تلاش هاي بسياري به منظور تعيين کمي ميزان انتقال رسوبات با تحقيق بر روي عوامل تاثيرگذار در حرکت رسوبات در جريان است، استفاده از روابط تقريبي و نسبتا ساده انتقال رسوب همچنان بسيار متداول مي باشد. روابط CERC  و Kamphuis از جمله روابط مشهور محاسبه پتانسيل نرخ انتقال رسوب موازي ساحل مي باشند. با اين همه، دقت پيش بيني نرخ انتقال رسوب حاصل از اين فرمول ها در مناطق مختلف دنيا يکسان نبوده است. در مقاله حاضر با استفاده از تعداد محدودي آمار و اطلاعات مربوط به امواج محلي و خصوصيات دانه بندي رسوبات، نرخ انتقال رسوب موازي ساحل در بخشهايي از سواحل جنوبي کشور محاسبه شده و با نتايج حاصل از مقادير واقعي رسوبگذاري در پشت موج شکن ها و رانه گيرها مقايسه گرديده است. احجام رسوبگذاريها با استفاده از اختلاف نقشه هاي هيدروگرافي به دست آمده است. صحت سنجي اين روابط در سواحل جنوبي کشور، نشان دهنده دقت بالاتر رابطه Kamphuis نسبت به رابطه CERC مي باشد. همچنين تابعي جهت محاسبه ضريب K رابطه CERC بر مبناي پارامتر شکست ارايه گرديد.