سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم حمید – شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب-اهواز
غلامحسین موازی – شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب-اهواز-کوی فداییان اسلام

چکیده:

در مخزن کربناته شکافدار مورد مطالعه بدلیل نبو د اطلاعات کافی از حدود و سقور مخزن بعلت تکمیل بیشتر چاهها در ستیغ مخزن، استفاده از روش موازنه مواد با توجه عملکرد و رفتارمخزن حاذ اهیت می باشد . زیرا دراین مخزن فشارهای اولیه لایه های کم تروا معمولا " بیشتر می باشند و چون فشارهای اندازه گیری شده به فشارهای منطقه های تراواتر (شکاف ها) نزدیکترند، فشارها کمتر از مقادیر واقعی بدست می آیند و مخزن چنین می نماید که نفت کمتری دارد . این پدیده در مورد مناطقی نیز که بطور کامل توسعه
نیافته اند صدق می نماید، زیرا فشار متوسطی که برای این مناطق بدست می آید فقط مر بوط به قسمت تکمیل شده می باشد، در حالیکه فشار در قسمتهای تکمیل نشده بیشتر است . لذا به کمک معادلات موازنه مواد خطی برای مکانیسم های آبده فعال و غیر فعال وعملکرد مخزن صحت سنجی انجام شد و مقدار نفت درجا محاسبه شده با مقدار محاسبات حجمی تطابق داده شد و مکانیسم حاکم بر مخزن که در توسعه و مدیریت مخزن کمک بسزایی می نماید، تعیین گردید.