مقاله صدرا و ميزان تکيه بر عقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: صدرا و ميزان تکيه بر عقل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه اسلامي
مقاله ملاصدرا
مقاله عقل در فلسفه اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقيقت انسان همان نفس ناطقه اوست که جوهري است مجرد و بسيط. صدرالمتالهين در واقع عقل را همان نفس ناطقه مي داند و يا بهتر بگوييم نفس ناطقه اي که به مرتبه عقل و معقول بالفعل رسيده همان عقل است.
صدرا، با نگرشي مبتني بر هستي شناسي عرفاني که همه موجودات عالم را از تجليات و ظهورات حق تعالي مي داند، بر اين عقيده است که اشرف انواري که خداوند در ذات انسان به وديعه نهاده است نور عقل مي باشد که مدرک حقايق است اما شرط به فعليت رسيدن و استکمال يافتن آن، سلوک در راه حق و گردن نهادن به شريعت الهي، با ايمان و عمل صالح است. قواي ادراکي و تحريکي نفس انساني نيز هر يک، به نوبه خود، نوري از انوار وجودي است که حق تعالي به انسان عطا فرموده تا در اين راه به کار گيرد، پس قواي نفساني همگي جنود عقل اند و هدف از آفرينش آنها اين است که عقل را، در سفر به سوي الله، مطيع و معين و خادم باشند. مقاله حاضر، با نگاه به مباني قرآني و روايي، به بررسي موضوع ميزان تکيه بر عقل در راه کشف حقايق و کسب اين معرفت پرداخته است.