سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد رهبادار مجاور – کارشناس شرکت آب و فاضلاب استان خراسان

چکیده:

از سال ۱۳۷۵ یک طرح اجرائی هشت مرحله ای تحت عنوان صرفه جوئی در مصرف انرژی برای ۳۲۸ اشتراک موجود برق و دیماند خریداری شده بیشتر از سی مگاوات ساعت را به اجرا درآمد . قبل از به اجراء گذاشتن این مراحل یک سری ممیزی و بررسی کامل بر روی اشتراکها و مصرف کننده ها انجام گردید . اجرای طراح منتهی به ۲ درصد صرفه جوئی در مصرف انرژی می گردد . مراحل به اجراء در آمده به شرح ذیل است :
– عدم استفاده مصرف کننده های انرژی الکتریکی در ساعات مشخص شده پیک مصرف .
– نصب خازن های تصحیح کننده بر اساس بررسی کامل بار راکتیو و ضریب توان مصرف کننده های الکتروموتوری و تعیین خازن کافی جهت حذف بار راکتیو ایجاد شده توسط مصرف کننده ها .
– بررسی دقیق بر روی الکترو پمپ ها از نظر قدرت و دبی آب و تولید شبکه و ارتفاع پمپاژ و جایگزین آنها با پمپ های مناسب .
– استفاده از انواع سیستم های کنترل از راه دور جهت کنترل سیستم ها .
– ایجاد سیستم های بی سیم ارتباط مکالمه ای برای کلیه شهرهای تحت پوشش .
– استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری برای سیستم بانک اطلاعات انرژی .