سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید ناظمان – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

رشد فزاینده مصرف فرآورده های نفتی در ایران اگر چه ممکن است تاحدی به عنوان یک شاخص معنی دار پیشرفت اقتصادی قلمداد شود ولی در عین حال در مورد فرآورده هایی که عمدتاً جنبه مصرفی داشته و مشارکت مستقیم آنها در تولید قابل تردید است، رشد بی رویه مصرف مشکل آفرین گردیده و هزینه های اقتصادی و مالی بزرگی بر دوش اقتصاد می گذارد . بررسی چگونگی مصرف بنزین به عنوان یک سوخت عمده نفتی موضوع این تحقیق بوده و سعی می شود با مطالعه عوامل موثر در مصرف بنزین، توابع رفتاری تقاضای آن شناسائی گردیده و کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا برآورد شود . آنگاه با بکارگیری مدل های برآورد شده و بر اساس سناریوهای محتمل برای روند آتی متغیرهای مستقل در تابع تقاضا، پیش بینی هائی در مورد حجم بنزین رازان برآورد می گردد تا به عنوان مبنائی برای سیاستگزاری در زمینه صرفه جوئی مصرف بنزین مورد توجه قرار گیرد .