مقاله صـرف پـارسي يكي از کهن ترين کتابهاي چاپي دستور زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: صـرف پـارسي يكي از کهن ترين کتابهاي چاپي دستور زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرف فارسي
مقاله داتا رام برهمن
مقاله دستور فارسي
مقاله قواعد صرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهدويي محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آشنايي با قواعد زبان فارسي، براي درک بهتر و بيشتر آن، همواره مورد نياز بوده است. از آنجا که به سبب آميختگي زبان فارسي و عربي، بيشتر به قواعد زبان عربي پرداخته شده ضرورت تدوين و تحقيق درباره دستور زبان فارسي بيش از پيش احساس مي شود.
رواج زبان فارسي در کشورهاي غير فارسي زبان نظير هند و پاکستان و… باعث گرديده تا بيشترين تأليفات در اين زمينه در آن کشورها صورت گيرد. يکي از قديمي ترين کتاب هاي چاپي دستور فارسي، کتاب «صرف پارسي» اثر «داتا رام برهمن» است که در سال ۱۲۴۱ هجري در هندوستان نوشته و در سال ۱۲۵۱ هجري در همانجا به چاپ رسيده است.
مولف کتاب «صرف پارسي» با نهايت ذوق و سليقه در يافتن الفاظ، کلمات، حروف و شواهد شعري توانايي خود را نشان داده است. مطالب کتاب مذکور، بجز در مواردي اندک با دستورهاي امروزي قابل انطباق است.
در اين مقاله ضمن معرفي کتاب مزبور، به سهوهايي که در آن راه يافته، اشاره شده است.