مقاله صفير سيمرغ در کارگاه عنکبوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: صفير سيمرغ در کارگاه عنکبوت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيخ اشراق
مقاله صفير سيمرغ
مقاله مراتب سلوک
مقاله انسان کامل
مقاله کارگاه عنکبوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوجاق علي زاده شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سخن از صفير سفير عالم معرفت، شهيد طريق غربت، سيمرغ قاف الفت، شهاب ثاقب افق آسمان حکمت، شيخ اشراق شهاب الدين سهروردي است.
جان کلام، جاي گاه و مقام «صفير سيمرغ» اوست. بررسي و تحليل انديشه اي سترگ در اثري بزرگ، که به ظاهر رساله اي محمل در عرفان و بيان مدارج سلوک و اسرار معرفت است. که حکم کتابي مفصل دارد که گويا به ضرورت تعليم به صورت کوتاه و موجز درآمده است.