مقاله صكوك مرابحه ابزار مالي مناسب براي بازار پول و سرمايه اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: صكوك مرابحه ابزار مالي مناسب براي بازار پول و سرمايه اسلامي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرابحه
مقاله اوراق مرابحه
مقاله تامين مالي
مقاله تامين نقدينگي
مقاله تبديل به اوراق بهادار كردن
مقاله سياست پولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرابحه، قرارداد فروشي است كه فروشنده به وسيله آن، قيمت تمام شده كالا، اعم از قيمت خريد، هزينه هاي حمل و نقل، نگهداري و ساير هزينه هاي مرتبط را به اطلاع مشتري مي رساند، سپس با افزودن مبلغ يا درصدي به عنوان سود، به وي مي فروشد، بيع مرابحه مي تواند به صورت نقد يا نسيه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسيه آن بيشتر است. مدتي است كه متفكران مسلمان، به منظور پر كردن خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ويژگي هاي بيع مرابحه اقدام به طراحي اوراق بهاداري به نام صكوك مرابحه كرده اند كه مي تواند مكمل خوبي براي بازار پول و سرمايه اسلامي به منظور تامين مالي و ابزار سياست پولي باشد.
اوراق مرابحه به صورت هاي گوناگون قابل طراحي است كه مهم ترين آنها عبارت است از:
اوراق مرابحه براي تامين مالي؛
اوراق مرابحه براي تامين نقدينگي؛
اوراق مرابحه براي تشكيل سرمايه شركت هاي تجاري؛
تبديل اوراق مرابحه رهني به اوراق بهادار براي مطالبات بانك ها و ليزينگ ها.
در اين مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازين شرعي و معيارهاي اقتصادي بررسي مي شود و در نهايت نشان مي دهيم كه نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شيعه مجاز بوده و در داخل كشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگي با فقه شيعه و اهل سنت هم براي داخل كشور و هم براي سطح بين المللي مناسب است؛ اما نوع دوم با مشكل فقهي جدي رو به رو است و قابل انتشار نمي باشد.