مقاله صلاحيت جهاني و کارآيي آن در مبارزه و پيگيري جرايم بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۹۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: صلاحيت جهاني و کارآيي آن در مبارزه و پيگيري جرايم بين المللي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرايم بين المللي
مقاله حقوق بين المللي
مقاله صلاحيت جهاني
مقاله عفو
مقاله مصونيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري كابك
جناب آقای / سرکار خانم: جدلي صفي ناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صلاحيت جهاني يك اصل حقوقي است كه به هر كشوري امكان محاكمه مرتكبين جنايات فجيع را صرف نظر از محل وقوع جنايت و مليت مرتكبين يا قربانيان آن مي دهد. بر اساس اصل صلاحيت جهاني، برخي جنايات چنان فجيع هستند كه مرتكبين آنها نبايد با توسل به مصونيت حاكميتي يا غير قابل تعرض بودن مرزهاي ملي از چنگال عدالت بگريزند. عليرغم تحولات مثبت متعدد در سطوح ملي، محدوديت هاي فراواني كه مانع از اعمال كامل اصل صلاحيت جهاني مي شوند، هنوز به قوت خود باقي هستند. اين محدوديت ها الزاما در تمام موارد صلاحيت جهاني موضوعيت ندارند و با اراده سياسي كافي مي توان بر آنها فائق آمد.