سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه دیاری – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا علیدوستی –

چکیده:

ساویناز یک آنزیم پروتئولیتیک می باشد که امکان حمله به سایتهای آمینواسیدهای خاصی را دارا می باشد و قادراست سریسین ابریشم را جداکرده و عملیات صمغ گیری را انجام دهد دراین تحقیق صمغ گیری ابریشم ایران با استفاده ازا ین آنزیم انجام گردید کمیت و کیفیت صمغ گیری از طریق بررسی کاهش وزن کاهش استحکام افزایش ازدیاد طول جذب رطوبت و افزایش سفیدی کالا مورد ارزیابی قرارگرفت با بررسی نتایج غلظت ۲۰g/l آنزیم ساویناز بعنوان بهترین مقدار آنزیم برای کسب صمغ گیری مناسب با کمترین میزان تخریب برروی ابریشم انتخاب گردید با توجه به اهمیت مساله صرفه جویی درمصرف انرژی پارامترهای دیگری همچون زمان عمل و حجم آب مصرفی نیز مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که صمغ گیری با استفاده ازآنزیم ساویناز درشرایط مناسب تر زمان یکساعت و L/R: 1/25 نسبت به روشهایمتداول منجر به کسب ابریشم با کیفیت خوب و سفیدی بالا میگردد.