مقاله صنايع روستايي عاملي تاثير گذار بر فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي «نمونه تجربي، روستاهاي شهر بومهن» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: صنايع روستايي عاملي تاثير گذار بر فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي «نمونه تجربي، روستاهاي شهر بومهن»
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع روستايي
مقاله فرايند توسعه روستايي
مقاله بومهن
مقاله شاخصهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري هندخاله اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استراتژي ورود صنايع به نواحي روستايي به عنوان راهکاري جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورهاي در حال توسعه تلقي مي شود. مسلم است که نواحي صنعتي روستايي باعث جذب صنايع کوچک در روستاها موجب تقويت اقتصاد روستايي، افزايش ارزش افزوده مواد توليدي، ايجاد مشاغل، صرفه جويي در مصرف سرمايه ها مي شود. در اين تحقيق به منظور ارزيابي تاثير نواحي صنعتي در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي، ده روستا که (که در اين بين پنج روستا داراي صنايع و پنج روستا فاقد صنايع هستند) در پيرامون شهر بومهن که در ۴۰ کيلومتري کلانشهر تهران واقع شده است به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتايج به دست آمده از اين تحقيق که با استفاده از روشهاي آماري (پارامتري و ناپارامتري) و مطالعات ميداني در سال ۱۳۸۶ به دست آمده، بيانگر آن است که در دو جامعه نمونه از ده شاخص برگزيده خوراک، پوشاک، کيفيت مسکن، رضايت و ثبات شغلي و عدم مهاجرت و انگيزه ماندگاري و…) در روستاهاي مورد مطالعه تفاوت معناداري را نشان مي دهند.