سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی نبی آبکنار – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

مشارکت تکنولوژیک به معنای ایجاد و توسعه تکنولوژی‌های پیوندی است و دایعه آن دارد که هیچ صنعت پویا و رقابت جویی نباید صرفاً بر تکنولوژی اختصاصی خود تکیه کرده و اعتبارات تحقیقات خود را فقط در حوزه تخصصی خویش هزینه نماید، زیرا دیگر اصل یک صنعت – یک تکنولوژی مدتهاست که منسوخ شده و جای خود را به یک صنعت – دهها تکنولوژی سپرده است که بر اساس پیوند دهها تکنولوژی شکل می‌گیرد، باید چشم خود را به روی همه پیشرفتها و نوآوری‌های تکنولوژیک، در اینجا و آنجا و بویژه در خارج از حیط تخصصی خود باز کرده و ببیند که چگونه می‌تواند آنها را با تکنولوژی‌های در حال استفاده خود پیوند داده و محصولات نوآورانه به بازار روانه کندشاید اگر بحث برنامه‌های تحقیقاتی مشترک به میان آید، بسیاری از صنایع ترجیح دهند که فقط با هم رشته‌های خود مشارکت داشته باشند، اما مشارکت تکنولوژیک، صنایع گوناگون را به همکاری تحقیقای هدفمند فرا می‌خواند