مقاله صنعت ايهام در آفرينش سبک هنري نفثه المصدور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: صنعت ايهام در آفرينش سبک هنري نفثه المصدور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفثه المصدور
مقاله سبک
مقاله صنعت ايهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديري يگانه شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين جستار به کاربرد صنعت ايهام در خلق تصوير آفرينيهاي بي نظير و بديع نفثه المصدور مي پردازيم.
اين کتاب از دو جهت اهميت دارد: نخست از جهت ذکر گوشه هايي از تاريخ ايران بصورت حسب حال و ديگر از لحاظ نوع نگارش که حضور پررنگ و قابل توجه عناصر متعدد ادبي بار عظيمي از زيبايي و مانايي آن را بر دوش ميکشد و آنرا بي شبهه در رديف يکي از شاهکارهاي بديع نثر فني، مزين و منشيانه نيمه اول قرن هفتم قرار مي دهد.
راوي کتاب بر آنست تا با شيوه تاريخ گويي، آفرينش هنري و بکارگيري دلنشين کلمات و عبارات را به اوج بالندگي رساند. در اين ميان صنعت ايهام به عنوان مشخصه بارز سبکي اين اثر بوده که بعمد و براي بازي با انديشه مخاطب بکار گرفته شده است تا با تفکر بيشتر در عمق معاني چندگانه، به رازناکي لايه هاي دروني آن پي برد.
مقاله حاضر در دو بند زير نگاشته شده است:
الف) مقدمه که شامل سه بخش معرفي نويسنده، محتوا و سبک ادبي و تاريخي، ايهام و هنر بکارگيري آن در نثر کتابست.
ب) تعريف ايهام از ديدگاه بديعيان و طبقه بنديهاي آن و ذکر نمونه هايي از انواع ايهام در نفثه المصدور.