سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا دربان – عض

چکیده:

تا پایان دهه حاضر میلادی هر ساله تقریبا چهار هزار کشتی با ظرفیت ناخالصی بر بیست و چهار میلیون تن می باید، بازیافت شوند. این تخمین عددی می تواند، مبنایی باشد برای ساماندهی سازه ای در بخش صنایع دریایی بین المللی بطورکل و با جلب توجه کشتی سازه ها به موضوع بازیافت کشتی بطور خاص ، پس نیا به یک نظام در تعیین فرمولهای راهبردی برای کارگاه های بازیافت و همچنین مالکان کشتیها در راستای بهبود فرایند محیط زیست و محیط کاری سالم و ایمن احساس می گردد.