سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم کلب خانی –
جواد شفیعیان بجستانی –

چکیده:

پیشرفتهای تکنولوژیکی ، گسترده شدن بازارها ، تثبیت اقتصاد سیاسی و افزایش تعداد رقبای مطرح در سطح دنیا اعم از داخلی و خارجی و توسعه روزافزون تفکر و نگرش نوین در مجامع علمی ، عو املی هستند که ضرورت بهبود سریع فرآین دهای داخلی را جهت ماندن در کورس رقابت آشکارتر م ینماید . از آنجا که روشهای سنتی و متداول در تمامی فرآیندهای طراحی ، تدارکات ، ساخت ، تولید ، مونتاژ ، انبارش ، توزیع ، سرویس و خدمات ، تعمیر و نگهداری و فروش، سرمای ه گذاری و با صرف هزینه بسیار زیادی همراه می باشد و زمینه ساز بزرگ شدن بی رویه سازمان می باشد ، لذا با هدف انجام سریع چرخ ه های تولید در حجم بالا و با هزینه کمتر ، تو لید با روش« تولید بدون کارخانه »پیشنهاد می گردد . این مقاله در صدد استتا به منظور افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و صنعتی و بکا ر گیری توان بالقوه و بالفعل نیروهای بیرون سازمان ، علاوه بر معرفی ابعاد و سازوکارهای این روش ، گامهای ایجاد صنعت تولید بدون کارخانه براساسنگرش مدیریت زنجیره تامین (SCM) را معرفی نماید .