سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ناصر فلاحی – رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت، عضو هیئت مد

چکیده:

فرآیند صنعتی شدن و توسعه صنعتی درکشورهای جهان، بعد ازجنگ جهانی مسرهای مختلفی را طی کرده و دولتها استراتژی های متفاوتی را در این مسیر به خدمت گرفته و دیدگاه ها و ملاحظات استراتژی اقتصادی خویش را بر آن مبناجهت دهی کرده اند.
در این مقاله مقدمتا صنعت دریا درگونه گونی آن مورد تقسیم بندی قرار گرفته و سپس تحلیلی بر روندتوسعه آن در جهان در دو بخش کشتی های رزمی و کشتی های بازرگانی ارائه شده است. نهایتا ملاحظه می گردد که توسعه صنعتی ژاپن، سپس کره و آنگاه چین و این اواخر کششورهای خاور دور، پس از سعی و خطای بسیار از طریق صنعت دریا که مسیری مطمئن و آزمایش شده می باشد، عملی گردیده است.
در بخشهای دیگرمقاله وضعیت صنعت دریا درکشورمان به طور گذرا و بسیار خلاصه در بخش ساخت و تعمیر، ارائه گردیده و آنگاه مشکلات عمده در این صنعت از دیدگاه عمومی ارائه شده است .پیشنهادات و توصیه های عملی در فرایند محور قرار دادن صنعت دریا توسط سیاستگزاران اقتصادی، بخش نهایی این مقاله را تشکیل می دهد.
باامید به آنکه چارچوبهای ارائه شده در بخش انتهایی این مقاله مورد عنایت سیاستگزاران اقتصادی کشور قرار گیرد و با تکیه بر آن تکیه بر آن تکیه بر آن بتوان یک بزرگراه خروج ارز را مقدمتا محدود ودر آینده ای نزدیک نهایتا مسدود نمود و تمامی بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور را از آن طریق به حرکت در آورده و کشور را از برکات بسیار زیاد آن منتفع نمود.