سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احسان اصغریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
کمال سخدری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
هانیه خدایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت سوانح دانشگاه تهران

چکیده:

به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است . فرایند به دست آوردن و جوه مورد نیاز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب وکارها منصرف کند . از سوی دیگر، بدون تامین مالی کافی، کسب وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید . با توجه به ضرئرت بحث سرمایه گذاری مخاطره پذیر و نبود مطالعاتی بنیادی در این زمین ه ،در این مقاله سعی شده است مروری جامع بر صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر صورت پذیرد . بدین جهت پس از معرفی ابتدایی سرمایه گذاری مخاطره پذیر ،صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر مورد بحث قرار می گیرد سپس چارچوب نظری مرتبط با سرمایه گذاری مخاطره پذیر به تفصیل بحث خ واهد شد در پایان نیز علوه بر مروری بر عوامل موثر بر تعیین پرتفوی اندازه سرمایه مخاطره پذیر و سرمایه گذاریهای سرمایه مخاطره پذیر در شرکتهای در حال پیدایش را نیز بحث خواهیم کرد .