سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدرضا کسمتی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و عضو هئیت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

بسیاری از شرکت های جهانی عملیات بازرگانی و روابط داخلی و خارجی خود را بطور مداوم مو رد بازنگری قرار می دهند. آنها در جستجوی مفهومی برای توسعه پایدار از طریق تلفیق رشد درآمد تجاری شرکت در کنار حفظ اصول زیست محیطی و بهبود کیفیت زندگی برای نسل های آینده و حال هستند . بر این اساس اکثر شرکت ها تغییر و تحولات اساسی در سیاست ها، تعهدات و استراتژی های تجاری خود ایجاد کرده اند. در این مطالعه تلاش گردیده است راه کارهایی جهت تامین نیازهای توسعه پایدار جهانی در کنار افزایش درآمد و بالابردن ارزش سهام شرکت ها مورد شناسایی قرار گیرد یافته های این مطالعه، مجموعه وسیعی از پیشنهادات را برای صنعت سیمان و سهامداران آنها در جهت بهبودی و پایدارپذیری تولید سیمان ارائه خواهد کرد . شرکت های داوطلب در این مطالعه بر این اعتقادند که یک ارزیابی مستقل از وضعیت موجود و فرص ت های آینده صنعت سیمان، منافع و مزیت های عمده ای را در بلند مدت ببار خواهد آورد و ریسک های مربوطه را توجیه خواهد کرد. هدف این مطالعه دستیابی به اطلاعاتی است که به شرکت های سیمان بدون توجه به اندازه، موقعیت و وضعیت جاری پیشرفت، کمک خواهد کرد تا به صورت سازنده در جهت آیند ه ای پایدار گام بردارند . استمرار و بقای پایدارپذیر صنعت سیمان به تعدادی از عوامل عملیاتی ، مدیریتی و فنی بستگی خواهد داشت که لازم است کیفیت و نحوه تاثیر آنها عمیقاً مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه پیشنهادات و راهکارهایی به منظور به کارگیری اصول توسعه پایدار آورده شده که پای ه ای برای نتایج تحقیقات در خصوص فرص ت های آینده و موجود این صنعت ارائه می دهد.