سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار دانشگاه شریف و امیرکبیر و محقق موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع

چکیده:

کشتی سازی را می توان مجموعه ای از علم کاربردی مکانیک، الکترونیک و مهمتر از همه آرشیتکت دریایی دانستکه هر یک از آنها نقش مهمی در توسعه آن بازی می کنند. آرشیتکت و مهندسی دریا از آن جهت مهم است که پایداری آن در مقابل امواج عظیم دریا، کاهش مقاومت و بهبود سیستم رانش و مسائل جانبی دیگر از وظایف این رشته ازمهندسان میباشد.
با توجه به اینکه حدود (۷۰-۶۰) درصد هزینه ساخت یک کشتی رامواد فولادی تشکیل می دهند لذا مهندسی مواد می تواند نقش عمده ای در صنعت کشتی سازی ایفا می کند.
بطور کل، صنعت کشتی سازی یک صنعت مونتاژ محسوب شده و به صنایع فولاد سازی، موتورهای سنگین، صنایع الکترونیک و صنایع کوچک خوراک دهنده بستگی دارد تابتوان آنها را در کارخانه کشتی سازی انتقال داده و عملیات مونتاژ و ساخت انجام گیرد.
مولف مقاله سعی می کند بخش جامعیاز سهم این صنعت در اقتصاد جهانی، کشتی سازی در کره و ژاپن ، فاکتورهای موثر در توسعه و خلاقیتهای این رشته، ظرفیت و امکانات بالقوه آن در ایران و همکارهیای بین المللی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
از آنجا که نیاز جهان به کشتی رو به افزایش است و سفارش کشتی در سالهای آتی در وضعیت خوشایندی برای کشتی سازان جهان قرار دارد. ایران هم با داشتن ناوگانهای بزرگ کشتیرانی و نفتکش ، اقتضا می نماید که صنعت کشتی سازی نیاز برای جامعه بوده و امید استبا سرمایه گذاری مناسب و به کمک مهندسان و متخصصان بتوانیم ساخت کشتی های بزرگ و اقیانوس پیما (با هزینه کمتر و با کیفیت مناسب) را شاهد باشیم.