سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

همایون اشراقی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم خزائی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در بخش اول مقاله فرمالیسمی برای وجود و انتشار سولیتون های الکترومغناطیسی (عرضی ) در یک پلاسمای الکترون-پوزیترون تابش دار در حالت تمام نسبیتی در دما و سرعت دلخواه ارائه می شود. شرط پایداری این سولیتون نیز به صورت تحلیلی بحث می شود، که این تعمیمی از حالت ھای خاصی است که قبلا انجام شده است.در بخش دوم مقالھ، تحلیل مشابھی برای سولیتون یونی_صوتی (طولی ) در یک پلاسمای تابش دار الکترون_یونی تمام نسبیتی با یون ھای سرد صورت می گیرد. این نیز تعمیمی از حالت ھای خاصی است که در گذشته انجام شده است. محاسبات عددی مربوط بهاین دو بخش در این مقاله انجام نشده است.