سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فتحی – کارشناس آزمو نهای غیر مخرب، دفتر خدمات هسته ای و پرتوی، سازمان انرژی ا
بهروز رک رک – کارشناس آزمونهای غیر مخرب، دفتر خدمات هسته ای و پرتوی، سازمان انرژی ات
کا.ه عدالتی – کارشناس آزمو نهای غیر مخرب، دفتر خدمات هسته ای و پرتوی، سازمان انرژی ا
ابوطالب کرمانی – کارشناس آزمو نهای غیر مخرب، دفتر خدمات هسته ای و پرتوی، سازمان انرژی ا

چکیده:

آزمونهای غیرمخرب علاوه بر کاربرد در پیدا کردن عیوب و ناهمگونی ها، می توانند به منظور اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و مکانیکی ازجمله ضخامت مواد مورد استفاده قرار گیرند. برای ضخام تسنجی مواد، می توان از رو شهای مختلف آزمونهای غیرمخرب شامل جریانهای گردابی، رادیوگرافی صنعتی و امواج التراسونیک بهره جست. هریک از این روش ها دارای محدودی تهایی از لحاظ جنس وضخامت ماده مورد اندازه گیری هستند و به عبارت دیگر برای مواد خاص و گستره مشخصی از ضخامت مواد قابل استفاده هستند. در این مقاله، روش اندازه گیری ضخامت مواد توسط آزمون جریا نهای گردابی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بر روی قطع های از جنس مس در ضخامتهای مختلف با نتایج حاصل از دیگر رو شهای آزمونهای غیرمخرب شامل امواج التراسونیک و رادیوگرافی صنعتی مقایسه گردیده است و گستره قابل استفاده در هر یک از رو شها ارائه شده است.