سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین نجفی کوتنائی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مازیار پروین زاده – گروه پژوهشی فیزیک رنگ، پژوهشکده صنایع رنگ ایران

چکیده:

در این تحقیق که یک تحقیق کاوشی برای تست این موضوع که آیا بعضی از رنگ های طبیعی دارای فعالیت ضد باکتری ذاتی روی کالای پشمی هستند یا خیر و استفاده از آنها در تولید منسوجات محافظ صورت پذیرفته است. چهار رنگ طبیعی Acacia catechu, Kerria lacca, Quercus infectoria, Rumex maritimus Rubia cordifolia در مقابل عوامل بیماری زا از قبیل Proteus Escherichia coli, Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa vulgaris را انتخاب کرده و روی کالای پشمی تست شده اند. رنگ طبیعی Quercus infectoria بیشترین اثر ضد باکتری را روی کالا داشته و حداکثر منطقه بازداری از آن این رنگ بود که مشخص کننده فعالیت ضد باکتری خوب این رنگ در مقابل تمام میکروبهای تست شده بود.