سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا کرمی –
رامین خواجوی –

چکیده:

سالیان طولانی است که نقره برای جلوگیری و نگهداری در مقابل گونه های مختلفی از بیماریهای عفونی مورد استفاده قرار گرفته است . در این مطالعه نمونه هایی از پار چه پنبه ای با محلولهای از نانو ذرات کلوئیدی نقره با غلظتهای متفاوت ppm50، ppm 100 و ppm 150 و نرم کن سیلیکونی به روش اسپری عمل شدند سپس تحت عملیات خشک کردن قرار گرفتند و جهت بررسی ثبات شستشویی نقره برخی نمونه ها تحت عملیات شستشو قرار گرفتند. میکروگرافها (SEM) و طیف ها (EDAX) از نمونه ها تهیه شدند و فعالیت باکتری کشی آنها برای دو باکتری استافیلوکوکوس اوره ئوس و اشریشیاکلی تعیین گردید . و همچنین میزان نانو ذرات نقره باقیمانده توسط دستگاه ۷۰۰۰ . ICP.S پس از ۵ بار شستشو اندازه گیری شده است. با توجه به نتایج مشخص گردید که نانو ذرات کلوئید نقره حتی پس از ۵ بار شستشو با کمترین غلظت مصرفی (ppm 50 ) دارای خاصیت میکروب کشی مناسب برای دو میکروب مورد مطالعه می باشند.