سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطاءا… حاجتی مدارایی – استادیارگروه عمران، دانشگاه گیلان
میراحمد لشته نشایی – استادیارگروه عمران، دانشگاه گیلان
کوروش خوش بین – کارشناس ارشد، گروه عمران ، دانشگاه گیلان

چکیده:

دیوارهای ساحلی از مهمترین سازه های حفاظت از سواحل به شمار میروند . هدف اصلی از ساخت دیوارهای ساحلی محافظت از سواحل در مقابل فرسایش و آبشستگی ناشی از هجوم امواج وجریان های ساحلی می باشد . یکی از مسایل مهم در طراحی دیوارهای ساحلی تعیین ضرایب اطمینان موجود در برابر واژگونی بر اثر بارهای وارده است ، لذا در پژوهش حاضر با بررسی عوامل موثر در پایداری دیوارهای ساحلی و بررسی رفتار آنها نمودارهایی برای محاسبه ضرایب اطمینان در مقابل واژگونی ار ایه شده است،که به کمک آنها میتوان ضمن محاسبه ضرایب اطمینان در حالتهای مختلف ، تاثیر پارامترهای مختلف در واژگونی و کنترل پایداری دیوار ساحلی را بررسی نمود . نتایج حاصل نشان می دهد لاغری دیوار(نسبت ارتفاع به عرض ) تاثیر بسزایی در مقدار ضریب اطمینان موجود دارد به طوری که مقدار آن هیچگاه نمیتواند بزرگتراز ٢ باشد.