سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله قیصری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در این تحقیق احتمالات چسبندگی لپتونهای میون در همجوشی هسته ای دوتریم-دوتریم (dd) و همچنین تریتیم – تریتیم (tt) ،بطور جداگانه ، تخمین زده شود. این احتمالات بطور خاصی ، برای دو کانال همجوشی هسته ای ایجاد شده در برخوردهای دوتریم-دوتریم ، محاسبه می شود. کل احتمال تشکیل یون+ (۳Heµ) در کانال نوترونی نزدیک به عدد ۱۴٫۰۲% است در حالیکه در کانال پروتون احتمالات چسبندگی برای تولید pµو tµ به ترتیب نزدیک به ۱٫۶۵% و ۰٫۰۰۱۳% می باشند. تاکنون بطور تجربی ضرایب چسبندگی میون در همجوشی هسته ای (tt) بدست نیامده است. در مقاله حاضر اصلاحات اطلاعات نوینی داده می شود که بتوانیم درک ساده ای از این ضرایب داشته باشیم . در این کار احتمال چسبندگی میون در سوخت تریتیم-تریتیم در محدوده ۵٫۵% تا ۹٫۲% بدست می آید.