سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک

چکیده:

ایران بر روی کمربند زلزله هیمالیا – آلپ (آلپاید) قرار داشته و کشوری لرزه خیز است لذا ضروری است تمهیدات ویژه ای بر ای آمادگی در برابر پدیده زلزله در کشور اندیشیده شود . یکی از راهکارهای کاهش خطرات ناشی از زلزله، ارتقای سطح آگاهی مردم و ایجاد آمادگی در بین اقشار مختلف جامعه است . گرچه نمی توان به طور کلی از تلفات و خسارات ناشی از زلزله جلوگیری کرد اما با ایجاد برنامه های مدون آموزشی و اطلاع رسانی صحیح می توان تا حد زیادی این خسارات را کاهش داد. – نحوه اطلاع رسانی به منظور افزایش سطح آگاهیهای افراد جامعه را می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی نمود . ۱ اطلاع رسانی به دانش آموزان ، زیرا دانش آموز می تواند بیاموزد و به دیگران ن یز آموزش دهد بعبارت دیگر دانش آموزان میتوانند اشاعه دهنده فرهنگ ایمنی دربرابر زلزله در خانواده و جامعه باشند . با این دیدگاه و در نظر گرفتن تعداد قابل توجه دانش آموزان کشور (حدود ۱۷ میلیون نفر)، لزوم آموزش این گروههای سنی و آماده سازی آنها در مقابل این پدی ده طبیعی احساس می شود . ۲- اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه (آموزش همگانی ) که اطلاع رسانی و ارائه آموزشهای لازم برای اقشارمختلف جامعه ا ز طریق روشهای زیر امکانپذیر است : ۱- صدا و سیما، ۲- تهیه پوستر و بروشور، ۳- رسانه های مکتوب مانند روزنامه های کثی رالانتشار، مجلات و نشریات علمی و عمومی. از آنجایی که تلفات و خسارات ناشی از زلزله فراگیر است و خطری جدی برای ایمنی تاسیسات مهم و حیاتی مانند بیمارستانها، مراکز آتش نشانی، مراکز کمک رسانی و امداد، شبکه های آبرسانی، گازرسانی و دیگر شریانهای حیاتی می باشد و معمولا پس از رخداد یک زمینلرزه بزرگ و شدید امکان قطع آب، برق، گاز، تلفن، و لوله های فرآورده های نفتی و آتش سوزی در شهر وجود دارد بنابراین اطلاع رسانی و آموزش، بایستی فراگیر بوده و تمام زمینه های مذکور را شامل گردد.