سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هومن اندامی – دفتر مدیریت مصرف برق سازمان توانیر تهران , ایران
حمزه رضایی – دفتر مدیریت مصرف برق سازمان توانیر تهران , ایران
عبدالحمید حسن زاده – دفتر مدیریت مصرف برق سازمان توانیر تهران , ایران

چکیده:

منحنی بار یک کشور از وجوه مختلف قابل بررسی و تأمل است و دربرگیرنده اطلاعات ذیقیمتی در خصوص رشد صنعتی، الگوی مصرف برق و مهمتر از همه مدیریت مصرف برق در آن جامعه می باشد . در همین راستا نگاهی گذرا به منحنی بار روزانه ایران که پیک غیر قابل قبول و ضریب بار کم بصورت مشهودی در آن قابل رؤیت است علاوه بر انعکاس فقدان رشد صنعتی لازم و فرهنگ نامناسب مصرف، نیاز فوری و جدی به اعمال اصلاحات در این منحنی از طریق راهکار های مدیریت مصرف، بویژه پیک سائی را مطرح می نماید .در این مقاله پس از مقایسه منحنی بار کشور ایران با کشورهای فرانسه و تایلند، جایگاه و اهمیت مدیریت مصرف در صنعت برق کشور تشریح می گردد . پیک سائی منحنی بار شبکه از طریق تعیین سیستم چند تعرفه ای با نرخ منطقی و
مناسب و همچنین خرید توان از مشترکین بعنوان اقدامات راهبردی و سهل الوصول در یک برنامه کوتاه مدت معرفی گردیده اند . همچنین استفاده از سایر تکنیک های مدیریت مصرف از قبیل کنترل مستقیم بار، جابجائی پیک، تولید داخلی واحد های صنعتی، کاربرد سیستم های ترکیبی الکتریکی – حرارتی و فرهنگ سازی با در نظر داشتن تجدید ساختار در صنعت برق و بازار برق بعنوان برنامه های بلند مدت اصلاح منحنی بار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند .