سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود لطفی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

چکیده:

تغییرات مختلفی که در روند توسعه جامعه بشری رخ داده بجز در مواردی که با تکیه بر توانایی تطبیق و تطابق انسان به سازگاری منتهی گردیده در سایر موارد مشکلات خاصی را بهمراه داشته که بررسی این پدیده بیانگر آن است که تغیرات صنعتی و تکنولوژیک نقش عمده ای در بروز مشکلات داشته اند و این امر بویژه زمانیکه فرآیند توسعه صنعتی با آموزش متناسب آن همراه نبوده بیشتر به چشم می خورد. بر اساس آخرین یافته ها در سالهای سپری شده از هزاره سوم هر ساله بیش از ۶ میلیون مرگ ناشی از علل خارجی رخ می دهدکه ۶۳/۵% آنها بدلیل حوادث غیر عمد بوده است. در ایران نیز حوادث (۱۶/۸%) پس از بیماریهای گردش خون (۲۸%) رتبه دوم علل مرگ و میر را بخود اختصاص داده، سهم حوادث از علل مرگ و میر در استان چهارمحال و بختیاری در دو دهه اخیر بین ۱% تا ۸۸% در نوسان بوده و در تمامی این دوره حوادث رانندگی سهمی قریب به ۹۰% علل مرگ و میر را داشته است. آزمون آماری رابطه معنی داری را بین میزان بروز جوادث و افزایش جمعیت استفاده کننده از وسایل نقلیه نشان می شدهد.(P<0.05) که این امر منحصر به کشورهایی است که همراه با توسعه استفاده از وسایل نقلیه به آموزش توجه لازم را مبذول نداشته اند. پیامدهای کوتاه و بلند مدت حوادث تنها به انسان خلاصه نمی شود و این پیامدها در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز جامعه را با تأثیرات نامحدود وحشتناک مواجه می کند، فراموش نکنیم که هر روز ۱/۵ میلیارد تومان خسارت ناشی از حوادث به کشور ما تحمیل می شود که این امر پایمد بروز ۲۳۰ حادثه، ۳/۲ مرگ و بالاخره ۲۳/۳ مصدوم در هر ساعت می باشد و متاسفانه این آمار هر ساله رو به افزایش است. یافته های مطالعه بیانگر ارتباط معنی دار سطح تحصیلات با میزان بروز حادثه می باشد. (P.0.05) بدون تردید آموزش متناسب با تغییرات اجتماعی و تکنولوژی مورد استفاده آن جامعه نقش تعیین کننده ای در کاهش حوادث و خسارات ناشی از آن خواهد داشت بر این اساس ضرورتهای آموزش را در پیشگیری از حوادث می توان در موارد زیر خلاصه کرد:- آموزش افراد جامعه در زمینه چگونگی استفاده صحیح از اتومبیل، متناسب با نوع خودرو. – آموزش دست اندرکاران طراحی، تولید و … اتومبیل با تأکید بر ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی ایران.- آموزش اهمیت و ضورت توجه به مقررات در رانندگی شهری و جاده ای.- آموزش برنامه ریزان مرتبط با راههای شهری و برون شهری بویژه دست اندرکاران ساخت راههای برون شهری.- آموزش ضرورت توجه به کیفیت راههای ارتباطی در مقابل توجه به توسعه کمی. – آموزش توجه به ارتقاء کیفیت خودروهای تولیدی در مقابل توجه به کمیت تولید. – آموزش چگونگی برخورد با افراد حادثه دیده بلافاصله و پرسش از جامعه. – آموزش چگونگی مدیریت مشکلات ناشی از فشارهای روانی در برخورد با افراد باقیمانده از حوادث مرگبار.- ضرورت توجه به آموزش بیشتر مردان بدلیل سهم خاص آنان در بروز حوادث. – توجه به آموزش بنیادی در عرصه تولید و ترویج فرهنگ استفاده از تکنولوژی با تأکید بر ویژگی های فرهنگی جامعه ایران. بدون تردید برنامه ریز و آموزش مستمر می تواند نقش چشمگیری در کا هش حوادث و یز خسارات سنگین ناشی از آن داشته باشد. کافی استهزینه تحیملی ناشی از چند روز حوادث به این امور اختصاص یابد تا روزهایی بدون حادثه و سالم را بیشتر و بهتر تجربه کنیم.