سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۴۱

نویسنده(ها):

الهوردی تقوی – مدرس دانشگاه

چکیده:

طی چند دههگذشته، سطح کیفیت محصولات و خدمات تولیدی در سطح جهان به گونه اعجاب آوری دگرگون شده و بهبود یافته است. ضمن اینکه روشها و نظامهای مدیریت کیفیت نیز بیش از دیگر حوزه های مدیریت دستحو تحول و دگرگونی شده و نظریه ها، روشها و ابزارهای جدید و گوناگونی برای بهبود سطح کیفیت محصولات و خدمات و ارتقاء میزان بهره وری ارائه شده است. نگرشها و روشهای همچون مدیریت کیفیت جامع، کنترل اماری فرایند، طراحی آزمایشات ، روشهای تاگوچی، سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9000 و QS 9000 ، تجزیه و تحلیل حالات خرابی و آثار آن، گسترش کارکرد کیفیت، الگوبرداری و … هم محصول این رنسانس علمی و صنعتی هستند. یک بررسی مختاصر در صنایع کشور نشان می دهد که اکثر روشها و ابزارهای فوق با یک فاصله زمانی بعضا بسیار کوتاه توسط اندیشمندان و کارشناسان کشورمان معرفی و ترویج شده و کما و بیش نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. اما تاکنون بررسی علمی و تحقیق جامعی از اثر بخشی و کارایی این روشها و ابزارهای جدید مدیریت کیفیت در صنایع و اقتصاد ایران صورت نگرفته و یا حداثل نتایج آن در اختیار مدیران و دست اندرکاران صنعت کشور قرار نگرفته است. اما تجربیات کلی و مشاهدات عینی در صنعت کشور نشان دهنده آن است که روشها و فنون کیفیتی در صنایع و اقتصاد ایران درمقام مقایسه با کشورهای دیگر از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار نیستند.