سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهمیه دهباشی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

از انجا که ریشه های اصلی پیشرفت علم در گرو تحول کمی و کیفی و تغییر ساختار اموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف نظام اموزشی یک کشور است این همایش می تواند نخستین گام در جهت ایجاد تحول علمی و دگرگونی نگرشی به علوم انسانی به ویژه علوم انتزاعی فلسفه ادیان، عرفان و کلام باشد. اساس این نوشتار مبتنی بر ایجاد تحول در این معارف جهت گسترش فهم و تغییر ساختار فرهنگی در احاد جامعه است در جامعه امروز علوم مورد نظر بطور شفاف در نهادهای اموزشی و پژوهشی خود رانشان نمیدهند بسیاری از طرحهای پژوهشی به ترجمه های متون بسنده کرده اند و چه بسا مترجمان کمتر تخصصی لازم را دراین زمینه دارند دانشجویان در سطوح عالی بیشترین همتشان مصرف مطالعه ترجمه ها می شود. بسیاری از مسائل مورد پژوهش از روی دغدغه های ذهنی پژوهشگر بر نمی خیزد تا بتواند به پاسخ پرسشهای خود و معضلات فکری دانشجویان دست یابد. چرا این گونه پرسشهای اساسی متضمن سالها مطالعه و تحلیل و نقد متون است و این نگرش با پژوهشهای تجارتی نظام اجتماعی ما سازگار نیست؟