مقاله ضرورت آموزشي استقلال مطالعات فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: ضرورت آموزشي استقلال مطالعات فرهنگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشته اي بودن
مقاله آموزش
مقاله برنامه ها
مقاله رتبه بندي ها
مقاله نظريه / عمل
مقاله رويت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مك ايوان پل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله مساله رشته اي بودن در مطالعات فرهنگي را از ديدگاه دانشجويان آينده در اين حوزه بررسي مي کند. اين نوشتار نشان مي دهد که مطالعات فرهنگي به عنوان يک عمل آموزشي، رشته اي پنهان با اندکي نمود عمومي در بيرون از چند دانشگاه است. در اين دانشگاه ها، مطالعات فرهنگي به عنوان يک حوزه موضوعي معين تدريس مي شود. نتيجه اين فقدان رويت پذيري اين است که مطالعات فرهنگي در معرض خطر تبديل شدن به يک رشته براي افراد درون سيستم است، براي کساني که از قبل «در جريان امر» هستند و آنهايي که اتفاقي به آن بر مي خورند. من معتقدم که به لحاظ سياسي براي پرداختن به گروه هاي محروم از امتيازات اجتماعي، مطالعات فرهنگي بايد بيشتر تلاش کند تا براي اين گروه ها قابل رؤيت شود. بنابراين، تناقص اينجاست که مطالعات فرهنگي براي اين که به عنوان يک عمل آموزشي به لحاظ سياسي وارد ماجرا شود، بايد بيشتر ظواهر رشته اي بودن نهادي را بپذيرد.