سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمد رنجبر – مرکز تحقیقات نیرو
همایون حائری – برق منطقه ای تهران

چکیده:

برای یک حفاظت پیشرفته از ژنراتور در مقابل پدیده های مختلفی که می تواند برای ژنراتور زیانبار باشد لازم است ابتدا رفتار ژنراتور در مقابل هر پدیده مورد تجزیه و تحلیل ماشینی قرار گیرد تا بتوان با شناخت کامل و توجیه فیزیکی پدیده حفاظت کاملی را برای ژنراتور درنظر گرفت .
با انجام یک فاز مطالعاتی و دستیابی به تئوری جامع توربوژنراتور آسنکرون ( ژنراتور سنکرونی که تحریک آن قطع شده ) و سپس با استفاده از این تئوری و مدلهای بدست آمده نرم افزاری تهیه گردید که با دادن پارامترهای استاندارد بتواند وضعیت رفتاری هر ژنراتور را از قبیل لغزش، قدرت راکتیو آسنکرونی، قدرت اکتیو آسنکرونی، ولتاژ، تلفات حرارتی روتور و …… بعد از قطع تحریک نشان دهد تا بهمراه بررسی ماشینی این پدیده، نقاط کار بحرانی ماشین را بدست آورده و از روی آن تنظیمات بهینه ای را مختص هر ژنراتور انتخاب نموده تا قابلیت تشخیص خطا در هر شرایطی برای رله قطع تحریک وجود داشته باشد . اجرای این برنامه برای ژنراتورهای موجود در نیروگاهها توانائی های خاصی را به مهندسین حفاظت، بهره برداری و تعمیرات در جهت تصمیم گیری های مربوطه می بخشد .