سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیاوش قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانش
محمد محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانش
مصباح سایبانی – عضو هیئت علمی و استادیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دان

چکیده:

بی شک یکی از مهمترین مسایل مرتبط با دریا و دریانوردی در دنیای امروز وضعیت ایمنی و امنیت دریانوردی می باشد که هرکدام در حیطه قابل طرح خود چالشهای بسیاری را فراروی دولتها و دریانوردان قرار داده و طرح ها و مطالعات گسترده ای را با خود همراه کرده است اگرچه تفاوت عمده ای که بین این دو موضوع وجود دارد ماهیت و نوع نگاه به آنها را بطور عام از یکدیگر جدا میکند ولی در اصل پیوندی ناگسستنی میان آن دو ایجاد نموده است بدین معنی که ایمنی دریانوردی بدون امنیت و امنیت کشتی ها بدون دریانوردی ایمن ممکن نخواهد بود. آیین نامه بین المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بنادر (ISPS CODE) به عنوان راهکاری جهت نیل به اهداف مذکور تبیین و جهت اجرا به کشورهای صاحب صنعت دریانوردی ابلاغ شد. در این مقاله سعی شده است مطالبی جهت آشنایی کلی با این آیین نامه ها و تشریح جایگاه آن به عنوان یک بازوی اجرایی در جهت افزایش امنیت دریانوردی کشتی ها و تسهیلات بندر ارائه گردد.