مقاله ضرورت اداره مراکز رشد واحدهاي فناور به شيوه خصوصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در رشد فناوري از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ضرورت اداره مراکز رشد واحدهاي فناور به شيوه خصوصي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مرکز رشد
مقاله مديريت خصوصي
مقاله مديريت دولتي
مقاله الگوي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهمترين ماموريت مرکز رشد فراهم کردن زمينه هاي مناسب براي تاسيس، رشد و توسعه شرکت هاي خصوصي نوپاي فناور و ارايه حمايت هاي مادي و معنوي لازم جهت موفق نمودن آنهاست. از آنجا که ساختار اصلي اين موسسات نوپا درون مرکز رشد شکل مي گيرد، ساختار اداري و مالي آنها متاثر از مرکز رشد خواهد بود. بررسي اين موضوع با نگاهي به تعاملات متقابل مرکز و واحدهاي مستقر نوپا، نياز مرکز به داشتن استقلال در تامين منابع مالي و ايجاد زمينه هاي رشد و توسعه در خود و همچنين بررسي تجربه مراکز رشد موفق خارج از کشور نشان مي دهد اعمال مديريت به شيوه خصوصي در مراکز رشد دولتي راهکاري مناسب براي حل بسياري از مشکلات پيش رو، الگويي مناسب و در دسترس براي واحدهاي مستقر نوپا و ساختاري بهينه براي مديريت مرکز خواهد بود.