سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمود کثیریها – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مسئول شرکت تحقیقاتی خوردگی، رن

چکیده:

ارتباط مراکز تحقیقاتی داخلی با دیگر مراکز داخلی و یا خارج از کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.
بدست آوردن اطلاعات علمی و تحقیقاتی، اگرچه از طریق شبکه های کامیپوتری و Internet در بسیاری از موارد مشکل گشا میباشد، ولی ایجاد ارتباطات تنگاتنگ و همکاری های متقابل وشرکت در پروژه های تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی، از طریق دیگری باید انجام شود. ارزیابی توانایی های شرکت های تحقیقاتی در انجام پروژه ها در بازدیدهای متقابل امکان پذیر بوده و اطلاع از بانکهای اطلاعاتی، راههای رسیدن به مقصد راکوتاه می کند.
شرکتهای چند ملیتی تنها باین دلیل تشکیل نشده اند که بتوانند در مناقصه های بنی المللی شرکت کرده و پروژه های بزرگ را به انجام رسانند. یکی از اهداف آنها در ای است که تجربیات علمی بدست آمده را فقط در اختیار خود نگهداشته و در موارد حاد و در مناقشه های سیاسی جهان، از انجام پروژه های استراتژیک و حیاتی برای کشورهای رو به رشد ، سرباز زنند. مثال بارز، پروژه نیروگاه اتمی بوشهر می باشد.
در اینجا اگر واحدهای تحقیقاتی خودی، برای این معضل چاره ای نیندیشند ، طبیعی است که راه برای ورود شرکتهای خارجی باز و بازتر خواهد شد.
در این مقاله مختصرا در چهارچوب موارد یاد شده بحث و تاکید می شود که هدایت واحد تحقیق و توسعه وزارت صنایع در این راستا بسیار با اهمیت میباشد.