سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود رهبر – مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی

چکیده:

هرشهری تجلی فضای نظام های زیست محیطی، اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی حاکم بر آن است . شهر تهران نیز از این تعریف مستثنی نیست . آنچه که امروزه زیبائی و زشتی پیکره تهران را به نمایش گذاشته است نشات گرفته از سیاست ها ، برنامه ها و اقداماتی می باشد که دست اندرکاران طی دو سده اخیر آگاهانه وناخود آگاه خواهان آن بوده و به منصه ظهور رسانده
اند. تاریخچه شکل گیری شهر تهران نشانگر روند رو به رشد تخریب و نابودی محیط زیست آن از قله های توچال تا دشت جنوبی و از سفره های زیر زمینی تا آتمسفر آن بوده است . تخریب باغات تاریخی و فضای سبز، تخریب اراضی کشاورزی، تجاوز به حریم رودخانه ها و ارتفاعات، افزایش آلودگی های صدا، هوا، آب و خاک، افزایش ساخت و سازهای های بی رویه واحدهای مسکونی ،
تولیدی و خدماتی، همه گیر شدن الگوی انفرادی تردد و رشد سیستم ناقص حمل و نقل عمومی امان از تعادل و پایداری محیط زیست شهری تهران را گرفته است . در حالیکه تضمین توسعه وپایداری کلان شهری چون ته ران درخلال توازن زیست محیطی آن شکل می گیرد . یکی از راههای اصلی نیل به توسعه پایدار انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی از سیاست ها، برنامه هاو پروژه
های توسعه قبل از اجرا و پیاده کردن برنامه مدیریت زیست محیطی در تمام مراحل اجرا و بهره برداریست، مسئله تراکم و بلند مرتبه سازی درتهران با پیچیدگی خاص خودکه مدتهاست فکرو زمان شهروندان ، برنامه ریزان ، سیاست گزاران، تصمیم گیران اقتصادی ، اجتماعی و دست اندرکاران مدیریت شهری را به خود مشغول نموده پیامدها و آثار گوناگون مثبت و منفی به دنبال داشته است . در این رهگذر آ نچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است در واقع ایمان به این اصل است که موضوع تراکم وبلند مربته سازی باید در چا رچوب رعایت ملاحظات زیست محیطی به همراه ویژگیهای کالبدی و معنای مشخص و متناسب با آن در برخی مناطق به منظور ساماندهی و نوسازی شهر و صرفه جوئی د ر تغییر کاربری اراضی ، توزبع عادلانه ثروت و غیره مورد توجه قرارگیرد .