سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیامک نوری – تهران، نارمک ، دانشگاه علم وصنعت ایران ، دانشکده صنایع
مجید فراهانی – شرکت پتروپارس
مسعود تدین – شرکت پتروپارس

چکیده:

درمحیط پرتلاطم کنونی، سازمانها با تغییری از رویکردهای استراتژی های کنونی بـه منـابع داخلـی شرکت به همراه توجیه مزا یای آن بر عملکرد شرکت مواجه شده اند . ( بارنی ۱۹۸۶، بارهالـد و هامـل ۱۹۹۰، تسکی و همکاران ۱۹۹۷ ) تمرکز بر دیدگا ه مبتنی بر منابع به معنی نقش سازمانها در ایجـاد،استقرار و کار برد قابلیتهای منابع کمیاب است . دراین دیدگاه، دانش به عنوان منبع کلیـدی ملاحظـه می شود، اما بسیاری از سازمانها هنوز نحوه اداره آن را نمی دانند . سازمانهای کمی ، استفاده از دانش را درجهت رقابت پذیری خود آموختــــه اند . اما اکثر سازمانها با چالش های بی شـماری درخـصوص بهره گیری از دانش مواجه هستند .
با توجه به رشد فزآینده پروژه های کلان در کشور، ساماندهی دانش فنی در راسـتای استانداردسـازی رویه ها ضروری به نظر می رسد . در این مقاله ضمن ارایه مفاهیم مدیریت دانش و رویکردهای آن، به انواع قراردادهای موجود کـشور در پروژه های کلان کشور پرداخته شده است . در پایان با توجه به عدم وجـود متـولی در ایـن زمینـه مدل پیشنهادی برای وزارت نفت ب ه عنوان یک پایلوت از جهت ساختار، فرآیند عملیاتی و و رویه های عملیاتی موجود در پروژه های مرتبط با صنایع انرژی، ارایه شده است .