سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامبیز پیکار جو – کارشناس ارشد سازمان بهره وری ملی ایران دانشجوی دکترای اقتصاد انرژی

چکیده:

با توجه به وابستگی شدید دولت در کشورهای صادر کننده نفت بخصوص ایران به درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت و گاز، فراصنعتی مطمئن ترین راه جهت علاج یان معضل برای این قبیل کشورها و اقتصادهای دارای تورم رکودی کشور توام با اعتلای سطح بهره وری کشور و بخصوص در سطح بخش صنعت می باشد . در این مقاله باتوجه به مطالب مذکور سعی گردیده تا نقش و
سهم استراتژیهای بهبود بهره وری مصرف انرژی ( در بخش صنعت در جهت تحقیق اقتصاد متکی به درآمدهای صادراتی غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد .