مقاله ضرورت استفاده از حسابداري تعهدي در بخش عمومي و ارزيابي آن براي استفاده در بخش عمومي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ضرورت استفاده از حسابداري تعهدي در بخش عمومي و ارزيابي آن براي استفاده در بخش عمومي ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابداري بخش عمومي
مقاله گزارشگري مالي بخش عمومي
مقاله مباني حسابداري
مقاله حسابداري تعهدي
مقاله مسووليت پاسخگويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباجاني جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بخش عمومي کشورهاي متعددي نظير زلاند نو، انگلستان، استراليا و ايالات متحده تحولات بسياري در قالب اصلاحاتي در زمينه نقش دولت و تاثير آن در مديريت بخش عمومي، روابط ميان بخش عمومي و بخش خصوصي، ارتباط بين مصرف منابع و سطح کارايي عمليات و برنامه ريزي غيرمتمرکز امور و فعاليت ها، نمود يافته است.
بخشي از تحولات مذکور به تغييرات در حوزه حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي مربوط است، يعني، در حقيقت، به کارگيري مبناي نقدي براي حسابداري فعاليتهايي از نوع حاکميتي و غير بازرگاني در بخش عمومي به استفاده از مبناي تعهدي يا تعهدي تعديل شده براي انجام اين کار انتقال يافته است. اما در بخش عمومي ايران به اين مهم توجه شايسته اي نشده است.
در مقاله حاضر، ابتدا کوشش شده تا ضمن تشريح اهداف گزارشگري مالي در بخش عمومي و ذکر نقش مباني حسابداري در تحقق اين اهداف، جايگاه ويژه مبناي تعهدي و دلايل و مزاياي کاربرد آن در حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي ارزيابي شود. سپس، موانع موجود و شرايط لازم در زمينه به کارگيري آن بيان گردد. در پايان نيز ارزيابي مولفان از وضعيت استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي ايران آمده و راهکارهاي لازم براي انتقال از مبناي نقدي تعديل شده، به تعهدي تعديل شده، در چارچوب الگويي پيشنهادي مبتني بر رويکرد تغيير تدريجي، مطرح و نحوه استقرار آن تشريح شده است.