سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریوش موبد – کارشناس ارشد علوم محیط زیست
دانا صفاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات اهواز
احمد سواری – عضو هیئت علمی وریاست دانشگاه علوم دریایی واقیانوسی خرمشهر
هاشم کمایی – رییس اداره عملیات صحرایی

چکیده:

با توجه به اهمیت رودخانه کارون برای مصارف انسانی، وحیات آبزیان و موجودات زنده پایش های بیولوژیکی در این زمینه ضروریمی باشد که در این مطالعه تنوع زیستی پلانکتونهای رودخانه کارون به منظور تعیینکیفیت آب این رودخانه طی یکسال آبی ۸۳-۸۴نمونه برداری فصلی از رودخانه در بازه ملاثانی تا دارخوین مورد بررسی قرار گرفت. پلانکتونها به عنوان غنی ترین مجموعه موجودات زنده اکوسیستم های آبی که نقش اساسی در روند کیفیت آب رودخانه ها بازی می کنندمورد توجه قرار گرفتند.نتایج این مطالعه نشان داد که فیتوپلانکتونها با ۴۸ نوع در ۶رده پراکنش داشتند وزئوپلانکتونهای مشاهده شده در شاخه های پروتوزوا ، روتیفرها وسیکلوپوئیدها شناسایی گردیدند . شاخص تنوع شانون در فصل تابستان به دلیل پایین بودن کدورت بالاتر بوده است همجنین با مقایسه این شاخص با جدول استاندارد ومحدوده شاخص درجه آلودگی آب رودخانه درتمامی فصول در کلاس متوسط تشخیص داده شد .