سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا اصل شیرین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اراک
علیرضا فضلعلی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه اراک

چکیده:

ذخایر نفتی جهان تا چهل سال دیگر تمام می شود. وظیفه ما افزایش ذخایر انرژی می باشد. افزایش کاربرد پیل های سوختی، افزایش تولید هیدروژن از گاز طبیعی و کشف منابع بزرگ متان مانند هیدرات متان در اعماق اقیانوس هامی تواند مهم باشد.تکنولوژی پیل های سوختی نقش اساسی