سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی ملاحسینی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید باهنر ( مکاتبه کنند ه)
محمد خاکساری حداد – استادیار و معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

مدیریت هزینه دیدگاهی است که زائیده رقابت جهانی است و این دیدگاه باعث پیدایش مفاهیم نوینی در حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی شده است. مفاهیمی که اساساً به خاطر کاهش و صرفه جویی در هزینه ها برای بالا بردن توان رقابتی واحدهای انتفاعی طرح ریزی شده اند. روش هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) به عنوان یکی از این مفاهیم جدید به مدیریت کمک می کند تا رابطه علت و معلولی میان فعالیتهای عمده و هزینه ها، به ویژه در مراحل بلوغ و احیای چرخه ی عمر سازمانی (O.L.C) را شناسایی و در جهت حذف هزینه های زاید از طریق حذف فعالیتهای زاید، بهره وری و سودآوری را بهبود بخشد و در نتیجه احیاء و ماندگاری واحدهای سازمانی را تضمین نماید در این مقاله ما به دنبال بررسی استفاده از سیستم حسابداری برمبنای فعالیت در مراحل مختلف چرخه ی عمر سازمانی به ویژه در مراحل بلوغ و خاصه مرحله احیای آن می باشیم . زیرا سازمانها در مرحله بلوغ به دنبال کاهش هزینه ها برای ایجاد مزیت رقابتی هستند بر پایه تئور یهای چرخه ی عمر سازمانی فرض ما بر این بود که در مؤسسات و شرکتهایی که در مراحل بلوغ و احیاء هستند. نسبت به شرکتهایی که در دیگر مراحل عمر سازمانی خود می باشند ضرورت استفاده از ABC مشهودتر است. نتایج تحقیق پیمایشی ما که از طریق توزیع ۵۰ پر سشنامه در بین مدیران مالی مؤسسات و شرکتهای استان کرمان به دست آمده فرضیه مذکور را مورد تایید قرار داده است. بنابراین با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد مؤسساتی که در مراحل بلوغ و احیاء سازمانی از مراحل چرخه ی عمر سازمانی خود می باشند به لحاظ اینکه ضرورت دارد تاکید بیشتری بر کاهش و کنترل هزینه های خود داشته باشند از این متد جدید حسابداری در مدیریت بیشتر استفاده نمایند