سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا مصداقی نیا – استاد گروه مهندسی بهداشت
مهدی احمدی مقدم – دانشجوی دکتری بهداشت محیط

چکیده:

رشد تصاعدی جمعیت و گرایش به توسعه صنعت و فناوری همگام با توسعه کشاورزی نیازمندی به آب را افزایش داده است. در چنین شرایطی استفاده مجدد از فاضلاب می تواند به عنوان یک راهکار مناسب دربرنامه ریزی توسعه منابع آب و تامین نیازهای آبی در نظر گرفته شود.