سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد سرحدی – عضو هیات علمی تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

خاک بعنوان جایگاه رشد و نمو گیاهان و سایر موجودات خاکزی امانتی است که بدست انسان سپرده شده تا با بهره بردای صحیح و حفاظت از آن بقا نسل خوی و سایر موجودات را تضمین نماید عدم شناخت کافی نسبت به اهمیت خاک و همگانی بودن دسترسی به آن باعث شده تا جامعه برای این ماده حیاتی بهای لازم را قائل نباشد.