سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

عباس جوارشکیان – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) استادیار فلسفه اسلا

چکیده:

ما می توانیم در اموزش محتوا و تدوین متون اموزشی فلسفه همچنین کلام و عرفان از دو شیوه کاملا متفاوت استفاده کنیم. شیوه موضوع محور، شیوه نظام محور و سیستمی در روش موضوع محور براساس سیر و ترتیب منطقی مباحث فلسفی موضوعات و مسائل یکی پس از دیگری عنوان شده و ارا و نظریات فلسفه و مکاتب مختلف ضمن هر موضوع و مسئله ای مطرح و نسبت به یکدیگر ارزیابی و تضعیف و تقویت شده است . در حالیکه در شیوه نظام محور عمدتا سیستم فکری یک فیلسوف یا مکتب فلسفی مدنظر بوده طرح و تبیین ارای فلسفی منحصر به همان فیلسوف یا مکتب فلسفی است در اغاز مبانی و پیشفرضهای اولیه و اصول نگرشی ان مکتب فلسفی عرضه می شود سپس در کلیه مباحث سعی بر آن است که هرگونه تحلیل و تبیینی برپایه اصول و مبانی همان مکتب انجام پذیرد و از هرگونه خلط با دیگر دیدگاهها یا استمداد از مبانی دیگران در تبیین مسائل فلسفی پرهیز شود.