سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری ، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم سیارایرانی – کارشناس دفتر توسعه منابع آب کشاورزی و بهینه سازی مصرف، معاونت آب و خاک

چکیده:

یکی از تنگناهای اساسی که دنیا علی الخصوص مناطق خشک و نیمه خشک با آن مواجه هستند کافی نبودن آب برای مصارف گوناگون اعم از شرب، صنعت، کشاورزی و محیطهای طبیعی است.
بنابراین پیام اصلی این است «آب یکی از کمیاب ترین و ارزشمندترین منابع کره زمین است»
و جعلنا من الماء کل شیء حی
فراموش کردن این حقیقت و استفاده نادرست و بدون برنامه ازمنابع آب یکی از مهمترین عوامل بازدارنده توسعه پایدار است و این مسئله با افزایش جمعیت حادتر می شود. نظر به موقعیت جغرافیایی کشور ما در کره زمین که از نظر شرایط آب وهوایی در زمره مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد متوسط میزان بارندگی سالانه آن به مراتب از متوسط بارندگی کره زمین کمتر بوده و توزیع زمانی و مکانی همین بارشهای کم نیز متناسب با زمان و مکان مورد نیاز نمی باشد.
میزان متوسط بارندگی کشور با توجه به سطوح باران گیر (بارش) کوهستانها در دشتها حدود ۴۱۳ میلیارد متر مکعب برآورد می شود. از این میزان نزولات حدود ۲۹۶ میلیارد متر مکعب به صورت تبخیر و تعرق در سطح زمین از دست می رود. و مانده سالیانه آن حدود ۱۱۳ میلیارد متر مکعب در سال می شود که حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب در سال موجب تغذیه طبیعی سفره های زیر زمینی شده و حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب در سال بصورت جریانهای سطحی در می آید. با اضافه شدن حجم آب ورودی از مرزها به میزان حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب در سال جمع کل جریانهای سطحی سالیانه به حدود ۱۰۵ میلیارد متر مکعب بالغ می گردد. باین ترتیب حجم منابع آب تجدید شونده کشور به حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال می رسد. با در نظر گرفتن میزان جمعیت کشور معادل حدود ۶۵ میلیون نفر، سرانه منابع آب تجدید شونده در کشور حدود ۲۰۰۰ متر مکعب درسال برآورد شده است.