مقاله ضرورت ايجاد دوره هاي کارورزي و چگونگي پياده سازي آن در آموزش و تربيت پليس جامعه محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۸۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: ضرورت ايجاد دوره هاي کارورزي و چگونگي پياده سازي آن در آموزش و تربيت پليس جامعه محور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس جامعه محور
مقاله رويکرد حل مساله
مقاله آموزش
مقاله آموزش عملي
مقاله كارورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي خوزاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيچيدگي و دشواري کار پليس نه تنها در حال افزايش است بلکه در حال تغيير نيز مي باشد. پس آموزش پليس با توجه به اين وضعيت مي بايست به طور دائمي مفاد و اهداف آن تغيير و با شرايط و مقتضيات جديد مطابقت يابد. موفقيت در عملي کردن نظريات پليس جامعه محور در عرصه اجرايي با توجه به تغييرات و تفاوت هاي قابل توجه مابين پليس جامعه محور با پليس سنتي، بسادگي قابل تحقق نيست، ابهامي که در اين جا وجود دارد اين است که آيا آموزش به سبک آموزش نظري مي تواند انتظاراتي که از آموزش براي تربيت کارکنان پليس جامعه محور وجود دارد را برآورده نمايد؟ آموزش پليس جامعه محور مي بايست بر اساس مدل يادگيري بزرگسالان پايه ريزي گردد. لذا به منظور آموزش کارکنان، در ابتدا لازم است آن ها، با نظر و تئوري رويکرد پليس جامعه محور به طور کامل آشنا شوند و در ادامه بر مبناي فلسفه پليس جامعه محور، در قالب کارورزي و به صورت عملي اين مفاهيم را در دنياي واقعي پياده سازي نمايند.