سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

سیامک زند رضوی – عضو هیئت علمی بخش علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله ابتدا جامعه شناسی به عنوان علمی انتقادی معرفی و پیش فرضهای اساسی آن توضیح داده شده است. سپس چارچوب نظری متناسب با پیش فرضهای مذکور معرفی شده و سپس روش شناسی عملی مشارکتی به عنوان ابزار مناسب چارچوب نظری مذکور توصیف گردیده است. در این مقاله هدف آن است که نشان داده شود عدم توجه به توانایی شهروندان آسیب دیده از زلزله چگونه می تواند به اعترافات گسترده منجر شود و از طرف دیگر کمک به برپایی گروههای کاری محله ای (در معنای تعاملی آن) قبل از وقوع حوادث طبیعی چگونگی می تواند علاوه بر کاهش آسیبها به توانا سازی شهروندان کمک نماید.